DiOS styrelse 2017-19

Det var högsommarvärme när Blekinges delegater steg ner på perrongen vid Stockholms Centralstation för att delta i DiOS kongress 17-18 juni. Från Blekinge Diabetesförening deltog styrelseledamöterna Miriam Mattsson och Göran Carlander samt ombuden Kent Pettersson och Sven-Åke Johansson. I Solna Centrum bredde en stor galleria ut sig, och i dess anslutning låg hotellet Park Inn. Som brukligt är hade DiOS ett förberedande styrelsemöte på lördagen.

På söndagen inleddes kongressen med att DiOS ordförande Thomas Magnusson hälsade alla välkomna. – Det behövs organisationer lokalt och regionalt. Patientorganisationer är ofta starka regionalt. Det finns ett värde i att träffa varandra som diabetiker och kroniker, sa han.

Verksamhetsberättelser för åren 2015 och 2016 godkändes och lades till handlingarna.
Under behandling av verksamhetsberättelserna diskuterades tidskriften Leva med diabetes. Alingsåsgruppen upplever det som svårt att få bidra med artiklar i Leva. Risken finns att medlemmar ute i landet därmed upplever den som alltför Stockholmscentrerad. Det påpekades dock att den är SSDF:s medlemstidning som ett skäl till denna centrering. Det finns emellertid ett önskemål om att medlemsföreningarna ska kunna bidra med artiklar som är av intresse för diabetikerna i allmänhet.

Årsavgiften till DIOS lämnades oförändrad, dvs 100 kr till riksorganisationen och 65 kr för Leva med diabetes. Beslut om oförändrade förhållanden avseende arvoden dvs att inga arvoden utgår till styrelsens medlemmar, men kostnadsersättning för resor till möten o dyl.

Förtroendevalda revisorn Bo Rundelius fördrog revisionsberättelsen och på revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen lade fram förslag till verksamhetsplan för 2017 – 2019 (se tidigare inlägg)
För att stärka DIOS anseende och auktoritet har det framförts en idé om att till riksorganisationen knyta så kallade ambassadörer. Kontakter med vissa personer som ställt sig positiva har tagits.
Kongressen fattade beslut om en revidering av organisationens stadgar.

Till ny styrelse valdes:
Thomas Magnusson, Solna, ssdf, ordförande
Göran Carlander, Karlskrona, bdf, vice ordförande
Gunnar Henriksson, Alingsås df, kassör
Dessa tre utgör ett verkställande utskott.

Övriga ledamöter: Karin Jansson, Tierps df
Bo Holmberg, Spånga, ssdf
Peter Bylund, Stockholm, ssdf
Ann Lindström, Stockholm, ssdf
Stig Nyman, Stockholm, ssdf
Jan-Ola Gustavsson, Västra Götaland, DiOS

Ersättare: Johnny Östh, Alingsås df
Marianne Persson, Stockholm, ssdf
Katarina Bergshem, Linköping, ssdf
Kent Pettersson, Ronneby, bdf

Revisorer förtroendevalda: Bo Rundelius, ord och Lilian Strigård, ers.
Valberedning: Carita Henriksson, Kenneth Matz och Miriam Mattsson

Eva Lagging visade ett bildspel om 70 års historia med SSDF och diabetes

Text & bilder: Blekingebänken