Bild: Anders Norderman/Håkan Sjunnesson/Maria G Nilsson/Lena Dahlström

Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet Hjärt-lung, Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet, Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet, Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och allergiförbundet, Thomas Magnusson, ordförande, Diabetesorganisationen i Sverige, och Anders Ekholm, ordförande, Storstockholms diabetesförening ligger bakom rapporten Vägen till världsklass – så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar. Den lämnas idag över till regeringens utredare Anna Nergårdh, som leder arbetet med att ställa om och modernisera vården.

Länk till debattartikel i Dagen Medicin

Länk till hela rapporten