Arrangemanget den 13 november i Kallinge Folkets Hus är ett samarbete mellan Blekinge Diabetesförening, Barndiabetesfondens lokalförening Blekinge och HSO Blekinge. Medverkar gör en rad välmeriterade föreläsare, hjälpmedelsföretag och lokala aktörer. Det blir ett spännande och omväxlande program med målet att sprida kunskap om diabetes, aktuell forskning och samla in medel till forskning kring diabetes.

wdd

Välkomna