Kort reportage, länkar till de inspelade föredragen och föreläsarnas presentationsunderlag.

 

  

Föredrag av professor Åke Lernmark
Inspelning Youtube
Presentationen som pdf-fil

Föredrag av överläkare Katarina Fagher
Inspelning Youtube
Presentation som pdf-fil

Reportage
På Världsdiabetesdagen söndagen den 14/11 anordnade föreningen en temadag om Diabetes. 2021 är det också 100-år sedan insulinet upptäcktes och första gången sedan pandemin som föreningen kunde ordna en fysisk träff.
Programmet var utformats så att det skulle intressera både personer med typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och andra med intresse för dessa, tyvärr så vanliga sjukdomar i samhället.
Nära 70 personer var anmälda och alla dök upp i god tid trots att det denna dag också var Fars dag.
Fyra utställare av hjälpmedelsutrustning fanns på plats och många deltagare tog tillfället i akt att skaffa sig mer kunskap om allt nytt som händer och utbyta erfarenheter med de som representerade företagen.
Professor Åke Lernmark menade i sitt föredrag att covidepidemin gett ny kunskap i strävan att finna bot för, och kunna förebygga typ 1-diabetes. Det är nu också lättare att prata med allmänheten om virus, antikroppar och T-celler, begrepp som är centrala även när det gäller typ 1-diabetes. På frågan om lösningen ligger i vår närtid blev han något svävande, men om man med närtid menar 5-10 år så är vi då säkert en bra bit på väg.
Överläkaren Katarina Fagher tryckte på att det är viktigt att behandla orsakerna till typ 2-diabetes, inte symptomen. Därför är det nödvändigt att ta prover och noga undersöka om det höga blodsockret beror på insulinresistens i cellerna, påverkan av glukagon från levern, bristande insulinproduktion eller har andra orsaker. Först därefter kan man sätta in rätt behandling.
Föreningens vice ordförande Thomas Gustafsson hälsade välkommen och inledde med en tyst minut för Kent Petterson och andra som avlidit under pandemin. Sekreteraren Göran Carlander avslutade med en information om framtagning av, och innehåll i de nya reglerna för körkort.
Förbundsordföranden Thomas Magnusson informerade om DiOS och modererade föreläsningarna.
Flera av de som kom och inte tillhörde föreningen visade intresse för att bli medlemmar.