DiOS vill höra om dina erfarenheter kring inskolning av barn med typ 1 diabetes i skola och förskola, behövs VAB ersättning?
Hur ska det utformas för att fungera bäst för föräldrar och barn?
Zoommöte den 23 mars 19.15-20.00
Diabetesorganisationen i Sverige ska prata med sekreteraren i den statliga VAB-utredningen och önskar få del av fler erfarenheter inför det mötet!
Anmälan senast 22 mars 2021 till peter.bylund@diabetesorg.se, så kommer en länk till Zoomseminarium den 23/3. Ingen avgift!