Vi menar allvar!

Sedan en tid tillbaka förs nya samtal i frågan att åter bli en enad och starkare diabetesrörelse i Sverige. Vi, som är ordförande i Svenska Diabetesförbundet och Diabetesorganisationen i Sverige, menar allvar när vi vill samla alla landets personer med diabetes och andra intresserade under ett gemensamt paraply, oavsett tidigare organisationstillhörighet. Våra samtal handlar om att skapa en gemensam organisation.

Alla som lever med diabetes, deras nära och kära och andra intresserade förtjänar och behöver det. En enad rörelse stärker vår röst och position som företrädare för människor med diabetes. Det sätter fokus på vår uppgift att sprida kunskap, inspirera, påverka och stödja forskning kring diabetessjukdomarna. Vi anser att det gör vår rörelse intressantare som medlemsorganisation och på så sätt stimulerar att fler vill engagera sig i verksamheten.

Våra samtal är lösningsfokuserade, förtroendeskapande och framtidsinriktade. Vi tror på det vi gör, och har som mål att under 2016 kunna presentera ett konkret förslag för hur våra organisationer kan bilda en ny gemensam diabetesorganisation.

Fredrik Löndahl Förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet

Thomas Magnusson Förbundsordförande Diabetesorganisationen i Sverige

(Uttalande i mars 2016)