Eventuella efteranmälningar kan göras till 0738-007121.

Om du får förhinder v g ring 0738-007121. I annan fall måste vi debitera kostnaden.