Nu pågår upphandling av insulinpumpar och CGM inom Landstinget Blekinge.

En referensgrupp bestående av upphandlare, diabetesläkare, diabetessjuksköterskor från kliniker och primärvård  har granskat och lämnat synpunkter på upphandlingsunderlaget. Representanter från Blekinge Diabetesförening finns med för att bidra med kunskap om brukarperspektivet.

Annons med förfrågningsunderlag finns nu tillgänglig på Landstinget Blekinges hemsida. Tidsplan: Sista anbudsdag 24 januari.
Avtalsstart 15 mars 2017.

Ansvarig upphandliare: Pia Lindén
Tel  0455-73 63 01,
e-post: upphandling@ltblekinge.se