Blekinge Diabetesförening öppnar nu fliken ”Ung med diabetes” på nytt!
Det kan vi göra tack vare att vi nu har en ny ungdomsredaktör som skriver krönikor i DiabetesNytt Blekinge. Det är Saga Abramsson, bördig från Karlskrona, men just nu i USA vilket du kan läsa i hennes krönikor.


Att vara ung är att leva livet med glädje och förtretligheter, motgångar och framgångar, mod att växa och så småningom bli vuxen.
Att vara ung med diabetes ställer stora krav på individen. Självkännedom, kunskap om sjukdomens olika sidor, vilja att lära om medicin och teknik m m.

Blekinge Diabetesförening har medlemmar i alla åldrar. Föreningen värnar Barnkliniken, ordnar och bjuder in familjer med diabetesbarn till aktiviteter där barn och föräldrar får träffa andra i samma situation. Ungdomar vill kanske träffas utan föräldrar ibland, och ofta på sociala medier. Att lära av varandra, att inspirera  och stötta varandra är viktigt!

Den 28 oktober ordnar föreningen en Diabetesdag med stort fokus på diabetes typ 1. Två forskare från Lund kommer att berätta om bl a TEDDY-studien, som går ut på att försöka hindra att barn och unga får typ 1 diabetes. Det sker i ett flerårigt forskningsprojekt som utgår från Sverige (Skåne) men samverkar med ytterligare 4 andra länder i världen. Tillsammans med flera utställare kan det här bli en riktigt spännande Diabetesdag! Mer information kommer på www.diabetesblekinge.se.

Men nu är det väl hög tid att klicka sig in på sidan Ung med diabetes!

Miriam Mattsson, ordförande