Träff med Novo Nordisk 6 okt. 2016 Ronneby Bibliotek

Gabriella Brunlid, Regional Market Access Manager och Miriam Mattsson, ordförenade Blekinge Diabetsförening

NN vill prata med människor, vara en part, gentemot politiker, tjänstemän, vården Gabriella berättar att Novo Nordisk :
finns i 180 länder i världen
har 75 kontor
41 000 anställda
70 anställda i Sverige, drygt 20 personer bedriver kliniks forskning
Kliniks forskning kring diabetes 2 saknas, dessa finns i primärvården.
NN är mer än ett medicinföretag, arbetar för balans för bra diabetes.
Notera NDR-knappen, se www.ndr.nu
Det finns en svensk rapport med statistik kring kostnader för diabetiker.
70% går till diabeteskomplikationer
25% för behandling av hjärt- och kärl läkemedel
6% utgörs av diabetesläkemedel
Den senare delen har sjunkit till 4% och varit konstant från 2006 – 2014.
I Skåne: Diabetestinget
6 företag, ordf i df, läkare, diabetessköterskor, politiker från ledning och opposition
utmaningar – Möjligheter – Paneldebatt
Tips till BDF: Fastställ ett TEMA → politiker
SKL: 7 framgångsfaktorer
Tillämpligt på diabetes – Vad reglerar att mitt blodsocker ligger bra
NN är bra på lobby-verksamhet
Kan stödja BDF med utbildning för medlemmar
MM lämnar senaste Diabetesnytt Blekinge, sockerbroschyren och inbjudan till höstens två events, samt berättar om vårt pågående arbete. Även de svårigheter vi rönt i kontakten med politiker och vården i vårt arbete för åter införande av Diabetesråd och diabetessamordnare.

Vi tar med oss den information vi delat och spånar var och en på sitt håll hur samverkan kan stärka vår påverkansfaktor. Mötet avslutas med en enkel lunch på Bergslagskrogen.

Nedtecknat av Miriam Mattsson