Av olika skäl var vi tvungna att skjuta fram det seminarium som vi planerat i samband med Världsdiabetesdagen 2022. Nu är vi glada över att kunna genomföra det med flera intressanta förfeläsare och inte minst med ett musikinslag. Vi hoppas det ska falla väl ut.

Maria Persson är fysioterapeut och hälsocoach vid Region Blekinge. Hon träffar dagligen personer som behöver ändra livsstil och har många goda råd och tips att ge.

Eva Dahlin är sjuksköterska och har arbetat många år vid ögonkliniken på Blekingesjukhuset och har stor kunskap om vilka olika problem som drabbar personer med diabetes. Såväl mätmetoder som behandling har utvecklats under senare år och det kan hon berätta mer om.

Håkan Grahn skriver själv musik och leder Coeur Madame. De låg högst upp på P4 Blekinges topplista 2016.

Hans Edenwall är en respekterad och välkänd profil inom vården av barn med diabetes i Blekinge. Idag är han pensionerad, bosatt i Skåne och kan blicka tillbaka på hur vården har förändrats under 40 år.

                                                Länk till programmet