I ett brev från Transportstyrelsen informerar de om att det i vissa fall
kan ha gjorts felaktiga bedömningar i körkortsärenden före den
1 september 2021. Det handlar om resultat efter undersökningar av det
centrala synfältet med en Octopusperimeter.

Läs hela brevet här