Alla medlemmar i Blekinge Diabetesförening ombeds att besvara en enkät från DiOS. Syftet är att utveckla verksamheten mot en större medlemsnytta.