Lördagen den 19 november samlades styrelsen för att planera för det kommande verksamhetsåret. I samband med planeringsmötet hölls formella styrelsemöten för våra 2 fonder, Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond och Fogelströms Fond.
Styrelsen diskuterade det gångna årets genomförda aktiviteter och konstaterade att de varit välbesökta och motsvarat den ambitionsnivå och kapacitet som styrelsen har.
Styrelsen beslutade vidare att årsmötet kommer att hållas lördagen den 11 mars och kombineras med någon form av utbildning eller föreläsning.