Stadgar för Diabetes Blekinge
Riktlinjer och policy för Blekinge Diabetesförening

Stadgar för Forskningsfonden
Riktlinjer och policy för Forskningsfonden

Stadgar för Fogelströms Fond
Riktlinjer och policy för Fogelströms Fond

Policy för personuppgiftshantering

Årsmötesprotokoll 2024