Vid ett mycket uppskattad föreläsning med Ann Fernholm i Karlshamn den 17 oktober 2017 kom ett drygt 100-tal åhörare.
Föreläsningen var ett samarrangemang mellan Blekinge Diabetesförening och HjärtLung Länsförening i Blekinge.

Läs Anna-Lisa Tafvelins rapport här