För en medlem i Blekinge Diabetesförening finns mycket att uppmärksamma under 2021. Det är 100 år sedan insulinet upptäcktes och det är 70 år sedan Blekinge Diabetesförening bildades.

Söndagen den 14 november är det Världsdiabetesdagen och det är också den dag vi valt för de åligen återkommande seminarerna om diabetes.

I nuläget vet vi inte vilka föredragshållarna blir och inte heller var vi kommer att hålla till, men Ronneby ligger centralt i Blekinge och vi undersöker nu vilka möjligheter som finns där. Karlshamn är också ett alternativ.

De ämnen vi diskuterat och som vi tror har stort allmänt intresse för personer med diabetes är ögon och livsstilsförändringar. Det finns flera andra ideer och vi får se vad det slutligen landar i.

Vi planerar att starta kl 11.00 (det är ju söndag!) och göra ett avbrott för lunch vid 12.30. Det kan sedan vara lämpligt att vi avslutar vid 3-tiden.

Vi kommer att bjuda in hjälpmedels- och medicinföretag som utställare och programmet ska rymma tid att kunna bekanta sig med dessa.

Den här sidan kommer vi att efterhand att uppdatera med program och praktisk information. Vi avser också att annonsera i lokalpressen.

Eventet kommer att vara öppet för alla, men medlemmar i Blekinge Diabetesförening kommer att få rabatter.