Blekinge Diabetesförening har två representanter i styrelsen för Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, nämligen ordförande Miriam Mattsson och sekreterare Göran Carlander,
Söndagen den 27/11 hölls styrelsemöte i Stockholm, men redan på lördagen träffades styrelsen för att diskutera DiOS’s framtida visioner och verksamhetsplan, som är det skelett som bär upp verksamheten.

En av slutsatserna från lördagens möte var att det är kunskap, som är ett nyckelbegrepp för oss alla inom diabetesrörelsen och att kunskap kan uttryckas på många sätt. Det kan vara kunskap om hur man bäst sköter sin egenvård, om alla de möjligheter och hjälpmedel som finns idag, andras kunskap om vad det innebär att ha diabetes och inte minst den kunskap som är och blir resultat av forskningen om diabetes, där vi i Blekinge Diabetesförening ju är aktiva genom ekonomiska anslag från våra fonder.
DiOS´s framtida verksamhetsplan ska i hög grad kretsa kring begreppet kunskap.

I planen finns också aktiviteter för att samla fler i organisationen. Det finns många ”vita” fläckar på Sveriges karta och det är viktigt vi är många i vårt viktiga påverkansarbete.

Kongress hålls vartannat år och 2017 är det dags igen. Beslut fattades att förlägga denna till Stockholm den 18 juni. Dagen innan d v s den 17:e håller styrelsen ett möte. Alla medlemmar är välkomna att delta i kongressen, men röstberättigade är endast de 2 ombud, som Blekinge Diabetesförening ska utse, samt representanterna i DiOS´s styrelse.

Styrelsen kommer också att föreslå kongressen att godkänna ett antal smärre uppdateringar av stadgarna.
Samtliga medlemmar och medlemsföreningar i DiOS´s har möjlighet att lämna motioner till kongressen. Vad brinner du för? Vad tycker du behöver förändras inom diabetesrörelsen?
Skriv en motion – eller kontakta din styrelse för att få hjälp att författa en motion!

Alla i DiOS styrelse var mycket nöjda med den uppmärksamhet och publicitet som Sockerprojektet gett. Speciellt glädjande är det att det är så många yngre medlemmar och framförallt icke medlemmar, som är intresserade och verkar förstå de hälsorisker, som en för stor sockerkonsumtion medför.