Diabetessköterskor KarlshamnFör några år sedan instiftade Blekinge Diabetesförening ett Resestipendium för vårdpersonal inom diabetesvården i Blekinge. Syftet med stipendiet är att stimulera till fortbildning och innovation inom diabetesområdet och främja utbytet mellan professionen och Diabetesföreningen och personer med diabetes i Blekinge. 

Det råder stark restriktivitet vid beviljandet av utbildning och resor för landstingets personal, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth i tidningen Topp till tå i juni 2018.

Det är därför särskilt angeläget och glädjande att Blekinge Diabetesförening beslutat bevilja ett resestipendium för tre diabetessköterskor vid Blekingesjukhuset i Karlshamn, för att delta i Diabetesdagar i Båstad till hösten. Föreläsarna är kontrakterade av Novo Nordisk.

Styrelsen för Blekinge Diabetesförening tycker det är viktigt att stödja diabetessköterskornas möjlighet till fortbildning och stimulans i deras viktiga arbete för personer med diabetes i Blekinge.

Vi emotser att på lämpligt sätt få en rapport efter genomförandet av Diabetesdagarna!

Miriam Mattsson
ordförande