Viktigt att inte slarva med ögonkontrollerna.

Ögonläkare Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin vid en de OCT-utrusningar som finns på sjukhuset i Karlskrona

Moderna mediciner, tekniska hjälpmedel och förbättrade kunskaper gör det idag möjligt att ha bra kontroll på blodsockret, HbA1c. Trots det förekommer fortfarande allvarliga komplikationer kopplade till diabetes. Ett tidigt tecken på en sådan komplikation är förändringar i ögonbotten, som på sikt kan leda till synnedsättning. I det senaste numret av Diabetesnytt Blekinge kan man läsa om det reportage som redaktionen gjorde på ögonmottagningen i Karlskrona och där de träffade ögonläkaren Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan Eva Dahlin.
Förändringarna orsakade av diabetes är, vad man kallar senkomplikationer av sjukdomen. Typ 2-diabetiker har ofta gått länge, ovetande om sin diabetes och många har redan förändringar när de får sin diagnos. Målet med undersökningarna är att hitta behandlingskrävande förändringar. Den här typen av screening tillhör det mest kostnadseffektiva och meningsfulla man kan göra inom sjukvården. Undersökningarna är viktiga eftersom behandlingen gör så stor skillnad för patienterna. Ögonbottenfotografering är en mycket känslig och träffsäker metod och är överlägsen läkarundersökning där kapaciteten blir lägre och där det är svårare att jämföra resultat över tid.

Besöket på ögonmottagningen ger också anledning att prata om vikten av att sköta sin egenvård och hålla ett bra HbA1c. Det fotades vid nära 4000 tillfällen under 2018 och det är ju positivt för blekingarna att kunna genomföra så många undersökningar.

Läs mer i av Diabetesnytt Blekinge, nummer 2 som kommer i slutet på juni.

Redaktionen beklagar att namnen i bildtexten i tidningen blivit felstavade. Överläkaren på ögonmottagningen heter Johan Elvstam och ögonsjuksköterskan heter Eva Dahlin och inget annat.