Professor Åke Lernmark har blivit prisad för sina stora epokgörande insatser för att förstå och lösa gåtan med Typ 1 diabetes hos barn. Han är huvudansvarig för den svenska delen av TEDDY-studien som är en internationell studie. Studien ska förhoppningsvis leda till att knäcka gåtan varför barn, och vuxna, utvecklar autoantikroppar mot sina egna betaceller och får Typ 1 diabetes.

Åke hedras av Svenska Läkaresällskapet med Oscar Medins pris och en penningsumma.

(Foto från Åke Lernmarks föredrag i DiOS den 23/8 2018, text sammanfattning av artikel i Diabetolognytt 1-2 2020 av Thomas Gustafsson)