Som medlem i Blekinge Diabetesförening har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska sitta i styrelser och delegeras till ombud i riksorganisationen DiOS kongress.

Den 11 mars 2017 har vi årsmöte i Blekinge Diabetesförening. Du kan skriva en motion, som beslutas om på årsmötet. För att den ska kunna behandlas måste den ha kommit in till styrelsen senast den 15 januari 2017.
Stadgarna stipulerar inte antal ledamöter i styrelsen, men följer vi tidigare års praxis ska det på årsmötet väljas ordförande, 3 ordinarie ledamöter, 2 personer för valberedningen, 1 revisor och 1 revisorssuppleant. Har du förslag på lämpliga personer meddelar du valberedningen.

DiOS håller kongress den 18 juni. I kongressen har vi från Blekinge möjlighet att vara representerade med 2 delegater. Dessa, tillsammans med övriga delegater från de andra föreningarna utgör det högsta beslutande organet i DiOS. Kom gärna med förslag till vilka som du tycker ska representera Blekinge Diabetesförening.
Nominering till förtroendevalda för DiOS styrelse ska ske senast den 17 februari 2017. Har du förslag, kontakta någon i vår förenings styrelse.
Du kan också skriva motion till kongressen. Sådan ska i så fall vara inlämnad senast den 17 februari 2017.

Här är länk till DiOS stadgar och här till stadgarna för Blekinge Diabetesförening