Vi vill informera er om att vi tyvärr har blivit tvungna att revidera tidplanen för det pågående föreskriftsarbetet om syn.
Den preliminära tidplanen för arbetet var att föreskrifterna skulle träda ikraft under slutet av 2022, men föreskrifterna planeras istället att träda ikraft under första halvåret av 2024.
Det finns flera anledningar till att arbetet är försenat, till exempel har det under arbetets gång visat sig att många av frågeställningarna är mer komplicerade och tar längre tid att utreda än vad vi hade räknat med. Sedan har både coronapandemin och Octopusutredningen (Felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar – Transportstyrelsen) krävt mycket resurser, vilket i sin tur har försenat föreskriftsarbetet ytterligare. Vi har idag lagt ut information om förseningen på vår webbsida Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort – Transportstyrelsen.

Vi förstår att detta kommer skapa irritation bland era medlemmar och vi kan bara beklaga att det har blivit en sådan fördröjning men vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Med vänlig hälsning

Åsa Ericson
Utredare

Väg- och järnväg
Direkt: 010-4955960

Transportstyrelsen
781 23 Borlänge
www.transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503