Det var ett stort intresse för temadagen i Ronneby den 28 januari 2023. Förbundsordförande Thomas Magnusson, Diabetes Sverige inledde. Han underströk vikten av aktiva och livskraftiga patientföreningar. Genom dessa kan både egen- och sjukvården förbättras.

Fysioterapeuten Maria Persson pratade, utan pekpinnar om vikten av att röra sig. Det behövs ingen hård träning för att få bra effekt.

Ögonsjuksköterskan Eva Dahlin har lång erfarenhet av ögonkontroller och -sjukvård. Hon uppmanade alla att ta sin sjukdom på allvar och utnyttja de kontroller som vården erbjuder.

Efter lunch inleddes eftermiddagen med en halvtimmes körsång, framförd av Cour Madame under ledning av Håkan Grahn. Ett udda, men uppskattat inslag, vilket bevisades av att kören ropades in till extranummer.

Dagen avslutades med ett kåseri av den pensionerade barnläkaren Hans Edenwall, en välkänd och omtyckt person av många diabetesbarn och kollegor i Blekinge. Han kåserade över hur diabetesvården förändrats under de 40 år han verkade i länet.

Föreläsningarna finns inspelade, Eva Dahlins tyvärr något förkortad av tekniska orsaker. Här kan du se och höra dom.