KOSTFONDEN SATSAR PÅ KOST VID TYP 1-DIABETES

HUR KAN MATEN STABILISERA BLODSOCKRET?

En av fyra personer med typ 1-diabetes har ett skadligt högt blodsocker. Nu satsar
Kostfonden på en studie som ska utvärdera om mindre kolhydrater i maten kan sänka
blodsockret. Målet är att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv.

Cirka 70 000 barn och vuxna har typ 1-diabetes i Sverige. Trots att många är drabbade är det osäkert vilka kostråd som effektivast motverkar sjukdomens långsiktiga komplikationer, till exempel njurskador, synskador och hjärt-kärlsjukdom. I sina nuvarande diabeteskostråd skriver Socialstyrelsen:
Vilken kost som är bäst vid diabetes debatteras intensivt. Området är delvis outforskat och det vetenskapliga underlaget är bräckligt.”

Vi diabetesläkare saknar underlag för att kunna ge bra råd. Därför kan patienter få olika råd beroende på vem de träffar, vilket skapar förvirring. Många går till internet och söker information där istället. Så ska det inte vara, säger Kerstin Brismar som är ordförande i kostfondens vetenskapliga råd och professor i diabetesforskning vid Karolinska Institutet.

I undersökningen – som kommer att bli en av de största koststudierna någonsin på personer med typ 1-diabetes – kommer 135 vuxna personer som har problem att reglera blodsockret att slumpmässigt delas in i tre olika grupper. En grupp ska få rekommendationer om att följa en traditionell diabeteskost med 50-60 energiprocent kolhydrater; en andra grupp ska få följa en måttlig lågkolhydratkost med 30-40 procent kolhydrater och en tredje grupp ska få följa en strikt lågkolhydratkost med 10-20 procent kolhydrater.

Texten hämtad från Kostfondens hemsida. Läs mer på www.kostfonden.se

Blekinge Diabetesförening har beslutat bidra med 10 000 kr ur Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond till Kostfonden, för att stödja studien.

Texten ovan finns också publicerad i Diabetesnytt Blekinge nr 4 2016.