Föreningen har haft årsmöte. Förutom själva mötesförhandlingarna, som du kan läsa utförligare om i DiabetesNytt nr 1, fanns två intressanta föreläsningar med i programmet.

Kitti Barta, överläkare och diabetesspecialist vid Medicinkliniken på Blekingesjukhuset i Karlshamn föreläste om hur diabetesvården fungerar i Blekinge.
Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att 450 000 personer i Sverige har diabetes och att var 3:e person med typ 2 diabetes är oupptäckt. Cirka 85 – 90 % har typ 2 diabetes och 15-10 % har typ 1-diabetes. Sedan 80-talet har antalet insjuknade i typ 1 diabetes nästan fördubblats. Genom att antalet diabetiker ökar medför det att belastningen på sjukvården blir allt större och att resurserna måste öka. Barn insjuknar också allt tidigare vilket leder till risk för komplikationer genom att de lever längre med sin sjukdom.
På sikt kan diabetiker utveckla så kallade senkomplikationer, det vill säga skador på de stora och små blodkärlen. När de stora blodkärlen skadas sker det i form av åderförkalkning som i förlängningen kan hindra blodcirkulationen och leda till hjärtinfarkt eller stroke. När de små blodkärlen skadas kan det resultera i organsvikt i ögon, njurar eller nerver. Mindre allvarliga komplikationer förekommer också och i diabetesvården är kontroller av ögon och fötter mycket viktiga.
På sjukhuset arbetar man i team med olika kompetenser som diabetesläkare och sköterskor, fotterapeuter, dietister, ortopeder och specialister inom kärlkirurgi. Patienterna följs upp nationellt genom det så kallade Nationella Diabetesregistret NDR.
Värden som blodtryck, blodsocker, blodfetter och komplikationer registreras i syfte att förbättra den svenska diabetesvården. Deltagande är frivilligt för patienten.
Men till syvende och sist är det ändå patientens egen vilja som är den viktigaste faktorn för friskhet. Patienten behöver utveckla sin egen vård genom hårt arbete, energi och tålamod. För detta är livsstilsförändringar som fysisk aktivitet och kost helt nödvändiga. Sköterskor och läkare kan bistå med vägledning, stöd och motivation.
Efter föreläsningen svarade Kitty på frågor från publiken. En fråga som ställdes var om Metformin kunde ge biverkningen rubbad tarmfunktion. Kitti svarade att Metformin är ett mycket bra läkemedel med få biverkningar. Preparatet kan dock ge biverkningar vid olika tillstånd och kan då behöva tas bort. Metformin bör dock inte påverka magen direkt, men eventuellt kan dosering behöva justeras.
Publiken tackade Kitti med en varm applåd, som även riktades till hennes kolleger, diabetessköterskan Kristina Lindberg och överläkare Jadwiga Halwa.

Som andra föreläsningspunkt visade Tommy Nilsson, den s k Sverigevandraren ett bildprogram
om ”Vårt vackra Blekinge” och berättade trevligt och initierat om lockande besöksmål och
dess historia i vårt län.

Fritt saxat ur DiabetesNytt nr 1 och bearbetat av Göran Carlander