I samband med genomgång av äldre dokument dök denna jubileumsgåva av Sockerbladet från 2001 upp. Mångåriga medlemmar i föreningen ler säkert igenkännande över innehåll och personer som då var aktiva.

Vår framlidne ordförande och föreningsveteran, Thomas Gustafsson var även då ordförande, även om han avlösts av andra ordföranden under ett antal perioder sedan dess. Han är författare av två läsvärda artiklar om dåtidens diabetesvård.

Inger Svensson i dåvarande styrelsen, berättar om sin upplevelser från de diabetesläger som hon deltog i och blekingelegendaren, diabetesläkaren Jan Spjuth skriver om sina minnen från sitt yrkesverksamma liv och sina erfarenheter i vården av diabetespatienter.

Tidningen är ett tidsdokument väl värd att läsa. Här kan du ladda ner tidningen som pdf-fil