Oro och stress är faktorer som får allt större betydelse för god blodsockerkontroll. Abbott bjuder därför in medlemmar i Blekinge Diabetesförening till utbildning.

Gästföreläsaren Liselott Adsjö, är KBT terapeut och arbetar inom områden som anhörig medberoende, relationer, stress, oro, ångest, nedstämdhet, fobier, tvång, sorg och kris. Liselott är en uppskattad föreläsare och vi önskar att föreläsningen skapar möjlighet för nya insikter om hur stress och oro fungerar och även ge en viss överlämning av verktyg för hantering av just stress och oro (utifrån ACT, Acceptance and Commitment Therapy, en av de nyare terapiformerna och som ingår i det som kallas ”tredje vågens KBT”, en vidareutveckling av KBT.

Gästföreläsaren Johanna Ericson är en diabetessköterska som jobbar på Citydiabetes i Stockholm som är en specialistmottagning i medicin för diabetes och högt blodtryck. Där utreder och behandlar de både typ 1 och typ 2 diabetes. Johanna har flera års erfarenhet inom diabetes och har jobbat både på vårdcentral och på endokrinmottagning på sjukhus med diabetes.

Välkommen att anmäla dig här: https://app.livestorm.co/abbott-enterprise-sweden/freestyle-libre-webinar-diabetes-stress-och-oro-foer-patient?type=detailed