Två av regionens företrädare, Bengt Wittesjö och Peter Lilja ber oss förmedla nedanstående brev till föreningens medlemmar.
Vi i styrelsen kan inte annat än att instämma i uppmaningarna.

Coronabrev