Så har vi vänt blad och inlett ett nytt verksamhetsår. Trots många föreningars svårigheter att behålla medlemmar kan vi i styrelsen konstatera att vi har exakt lika många som föregående år, nämligen 444 personer, vilket är glädjande!

Föreningens mångårige medlem och årsmötesordförande Holger Nilsson

I styrelsen laddar vi nu för att kunna genomföra årsmötet den 23 mars på Kulturcentrum i Ronneby på ett så bra sätt som möjligt och så att det blir givande för medlemmarna.
Vid nästan varje årsmöte tidigare har vi haft förmånen att ha kunnat engagera Holger Nilsson som ordförande. Vi fick nyligen ett tragiskt besked om att han avlidit och sörjer honom som föreningsvän, mångårig medlem och inte minst som proffsig ordförande på våra årsmöten.

Genom aktiv samverkan med diabetesvården, föreläsningar och aktiviteter för olika åldrar ska vi bidra till ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och skapa ett mervärde för medlemmarna. Vi i styrelsen arbetar därför med att få till stånd intressanta seminarier och föreläsningar och hoppas att du som medlem inte ska bli besviken på det som händer under 2019.

Valberedning efterlyser funktionärer och känner du intresse för ett stimulerande styrelseuppdrag eller känner någon annan lämplig, tag kontakt med Ingemar Nordlöf tel 0709–677430.

Styrelsen genom Göran Carlander