Blekinge Diabetesförening har besökt tryckkammarenheten på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Diabetessår som har svårt att läka kan i vissa fall framgångsrikt behandlas i tryckkammare. Detta kallas på fackspråk för HBO, HyperBar Oxygen-behandling.

Sjuksköterska Anna Jonasdottir Njåstad och läkaren Ylva Karlsson vid tryckkammareanläggningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Både patienter och vårdpersonal är ofta dåligt informerade om vilka goda möjligheter det kan innebära med HBO-behandling.
– Om du har sår, som trots konventionell behandling inte läker ut inom några månader bör du efterfråga den här typen av behandling, säger Ylva Karlsson, som är ansvarig läkare på enheten. – Ta upp och diskutera möjligheten med din behandlande läkare! Vårdpersonal och behandlande läkare kan alltid ringa till tryckkammarenheten på sjukhuset i Karlskrona och diskutera fallet.
Om det är lämpligt för HBO skriver läkaren en remiss för utredning och behandling. Väntetiden är i dagsläget bara några veckor.

Läs mer om tryckkammarbehandling i kommande nummer av DiabetesNytt Blekinge.