Frågan om prevention och behandling av fotkomplikationer i samband med diabetes är en av de viktigaste för diabetiker, såväl för de med typ 1 som typ 2. Medicine doktor Ulla Hellstrand Tang tog tillsammans med Monica Ullbrandt, och Birgitta Kihlberg, aktiva i diabetesrörelsen, initiativ till projektet Hoj17 med syfte att lyfta fram fotvården i Sverige, där det finns stora regionala skillnader.

Ulla cyklade sommaren 2017, 250 mil genom Sverige och träffade under sin resa både politiker, aktiva inom diabetesrörelsen och sjukvårdspersonal.

Läs hela hennes reserapport.

Ulla Hellstrand Tang passerar polcirkeln på sin väg genom Sverige