Representanter för Blekinge Diabetesförening träffade den 29 april sektionschef Ronny Lagerkrantz-Heie på Medicinkliniken i Karlskrona. Syftet var ett fortsatt arbete för att få till stånd en konstruktiv och regelbunden samverkan mellan vården och patientföreingen.

Dr Ronny redogjorde för vårdens, i nuläget, mycket ansträngda arbetssituation med långa väntetider

Läs mer i kommande nummer av DiabetesNytt