Varför behövs diabetesforskning?

Diabetes är världens snabbast växande sjukdom
I Sverige förväntas fler än 600 000 människor ha diabetes år 2030.  Den drabbar människor i alla åldrar. Livsvillkoren för diabetiker har förbättrats, men likväl är diabetes alltjämt en allvarlig kronisk sjukdom.

Många frågor söker svar – mer forskning behövs
Vilka är de bakomliggande orsakerna till att sjukdomen bryter ut? Varför drabbas vissa, andra inte fast livsvillkoren ser lika ut? Varför drabbas vissa av komplikationer snabbare och allvarligare än andra? Hur ska nya behandlingsmetoder utvecklas och hur kan sjukdomen förebyggas?

Blekinge Diabetesförening stödjer diabetiker
genom föreningsverksamheten samt genom att avdela medel för diabetesforskning. Genom ditt bidrag till Stiftelsen Blekinge Diabetesförenings forskningsfond kan verksamheten fortlöpa samt resurser för forskningen avdelas. Bidra i stort eller smått för att stärka föreningens förutsättningar för stöd till forskning och utbildning i diabetesfrågor.

Stöd diabetesforskningen genom Blekinge Diabetesförening

Bankgiro 576-3560

Sök bidrag
Blekinge Diabetesförening förvaltar två fonder, Stiftelsen Fogelströms Fond till forskning rörande diabetes, och Blekinge Diabetesförenings Forskningsfond till vetenskaplig forskning, utbildning och upplysning om diabetes. Resestipendium finns också att söka till förkovran för personal inom diabetesvården i Blekinge.

Länk till ansökan om forskningsmedel

Länk till ansökan om resestipendium

Blanketter för skriftlig ansökan finns hos sekreteraren.

Blekinge Diabetesförening har under senare år avdelat fondmedel bl a till
Resestipendium till diabetessköterskor vid BLS för deltagande i symposiet Diabetes i tiden. Effekt av diabetesträning inom Primärvården, Landstinget Blekinge. Böcker till familjer med nydebuterad diabetes hos barn o ungdom. Stöd till ungdomar för deltagande i diabeteskollo, -läger och idrottsläger. Forskningsprojekt knutna till Sofiahemmet, Karolinska Institutet, Linköpings Hälsouniversitet med forskningsprojekt i Boston och Denver i USA.

Nu stöder vi även ett forskningsprojekt vid Lunds universitet.

Skapa nya vägar framåt

Sölvesborgsbron