Föreningen har fått ett mail från FOKUS Patient där man söker kontakt med personer med diabetisk makulaödem.
Läs mer nedan:

Hej!
Vi söker just nu personer med egen erfarenhet om diabetiskt makulaödem (DME) till kortare intervjuer. Ett bra tillfälle för de som tycker det är intressant att vara med och påverka som patient/patientföreträdare. Syftet är att ge en bredare kunskap om saker som upplevelser inom ögonsjukvården, önskemål och tankar från patientens perspektiv.
Det handlar om enskilda intervjuer på teams/zoom om 45 minuter. Intervjuerna är på engelska men det kommer finnas en person från oss med i samtalen för att brygga eventuella språkliga svårigheter.
Det är också intressant med personer med kunskap om DME, diabetes och ögonsjukvården även om man inte är drabbad själv.

Vänligen kontakta mig direkt för frågor, funderingar eller om man vill vara med.

Med vänlig hälsning / Kind Regards

Mattias Hellström

FOKUS Patient / Citizens Affairs AB

C: +46 704438951

E: mattias@fokuspatient.se

W: www.fokuspatient.se