Saxat ut BLT

Nio politiker på scen och alla var rörande överens.

Tryggheten för de som bäst behöver hjälp måste stärkas. Och rättssäkerheten måste ses över.

Foto: Göran Carlander

Landstingets och kommunernas skyldighet att upprätthålla intentionerna i FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade. Det var ämnet under debattkvällen.Det var HSO Blekinge, en samarbetsorganisation för ett 30-tal funktionshinder- och anhörigföreningar i länet, som hade ordnat debattkvällen i Knut Hahnskolans aula.

Tajmingen var perfekt.

För några dagar sedan förändrade regeringen för den pågående LSS-utredningen. Sparkraven försvann och utredningen förlängdes till den 15 december i år. Dessutom föreslår regeringen att förändra omprövningssystemet. I dag måste alla som ansöker om assistans göra omprövningar vartannat år. Och då har ofta försäkringskassan nya tolkningar av rättsbeslut som gör att många omprövningar är mycket påfrestande för anhöriga, funktionshindrade och assistenter som inte vet om de får behålla sitt arbete.

– I framtiden gäller kontinuitet och mer fokus på rättssäkerheten, betonade det borgerliga oppositionsrådet i landstingsfullmäktige Alexander Wendt (M).

– Det är viktigt att alla blir lika behandlade oavsett handläggare och det gäller både för den kommunala och statliga assistansen.

En man i publiken menade att politikerna prat om ”alla människors lika värde” förvisso var vackert, men att det inte stämmer med verkligheten.

Erik Ohlsson (V) betonade då att det gäller att gå från ord till handling.

– Vi måste ligga på mer och även överklaga beslut. Många problem uppstår när lagar tolkas olika.

Försäkringskassan, som inte hade någon representant på plats, fick mycket kritik för de senaste åren hantering av många assistansärenden.

– Problemet är att 1 500 människor inte kan vara delaktiga i samhället i dag. De har hamnat i kläm i väntan på ett nytt beslut från Försäkringskassan. Hur ska vi tolka det besked som vi nu har fått från regeringen? undrade Maj Svensson, Neuroförbundet Blekinge.

Hon fick inget egentligt svar på den frågan. Inte mer än att Försäkringskassan inte ensam bär skuld för den uppkomna situationen.

– Lagen om LSS har inte förändrats men regeringen ville utreda varför kostnaderna för LSS ökat så dramatiskt under de senaste åren. Sedan har tyvärr vissa delar av Försäkringskassans utredningsteknik varit ett bekymmer som drabbat många funktionshindrade, sa Magnus Pettersson (S), kommunalrådskandidat i Ronneby.

Berndt Ohlin, HSO Blekinge.
Foto: Christian Hylse
Berndt Ohlin, HSO Blekinge.

Berndt Ohlin, HSO Blekinge, var nöjd med debatten.

– Det är viktiga frågor och jag hoppas verkligen att allt fler politiker gör någonting konkret och inte bara betonar hur viktig lagen om LSS är för de mänskliga rättigheterna.

FAKTA

LSS och LASS

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslagstiftning för personer med vissa funktionsnedsättningar.

Den infördes 1994.

För att komma ifråga för LSS-insatser måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar.

I den första ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets två omfattar hjärnskada i vuxen ålder.

Den tredje personkretsen rymmer ”varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbarligen inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service”. I LSS anges tio insatser:

Rådgivning, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn (skolungdom), boende i familjehem, bostad med särskild service samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.

LASS (Lagen om assistansersättning) reglerar den ekonomiska ersättningen från staten för den som beviljats personlig assistans.

Kravet är att man behöver assistans för sina grundläggande behov i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.

Kommunerna svarar för den som har behov av assistans färre timmar i veckan.

Källor: Socialstyrelsen och Wikipedia.