Vi hade alla sett fram emot att kunna träffas i samband med årsmötet den 5 juni, men tyvärr måste vi, p g a rådande smittläge, även i år genomföra det i form av ett videomöte. Den plattform vi använder är Zoom och vi hjälper gärna den som känner sig osäker på hur det går till att koppla upp sig. Ring i så fall 073-800 71 21.

Vi startar mötet kl 10.00, men redan kl 09.00 finns möjlighet att koppla upp sig och testa att allt fungerar.

Här är förslag till dagordning för mötet (kan komma att revideras) ⇒

Välkommen med din anmälan till mötet. Vi vill gärna ha den senast 31 maj. Handlingar kommer att finnas tillgängliga digitalt för de som anmält sig från den 1/6. Vill du ta del av dem utan att delta i mötet skickar du ett mail till sekreterare@diabetesblekinge.se.