Följande insändare har varit publicerad i Sydöstran 8/11 och BLT 9/11.

http://www.sydostran.se/blekinge/sparkrav-stoppar-nya-hjalpmedel-till-lanets-diabetiker/

Personer med diabetes kan idag leva ett friskare liv tack vare tillgång till kontinuerlig blodsockermätning. Fristående system, med eller utan larm, och kombinerade med insulinpump finns. För många ett stort steg framåt mot bättre hälsa, ökad arbetsförmåga, större trygghet och säkerhet. Landstinget Blekinge pekar ut sensorer för kontinuerlig blodsockermätning för diabetiker som något man kan ”spara” på. Detta får negativa konsekvenser på kort och lång sikt, för både den enskilde och för samhället.

Landstinget Blekinge går mot ett beräknat underskott på 178,9 miljoner kronor i år, framgår av ett internt nyhetsbrev med påbjudna sparåtgärder. Landstiget hotas gå med drygt 50 miljoner back, skrev SSD (17-11-01). Ett nytt sparpaket drabbar främst fyra områden, användning av hyrläkare och -sköterskor, köpt vård, nya dyra läkemedel och hjälpmedel och landstingsservice, berättar BLT (2017-11-02).

Allt fler insjuknar i diabetes, alla typer. Diabetes är en sjukdom som varar livet ut. Man blir aldrig fri ifrån den.

Förr talade man om ett naturaförlopp, vilket innebar att diabetes leder till skador i de små kärlen i ögon, hjärta, njurar och fötter samt för tidig död. Idag finns bättre behandlingar vid diabetes och smart teknik för att hålla koll, leva ett friskare och längre liv.

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer för personer med typ 1 diabetes. Målet är hög livskvalitet och att samtidigt uppnå bästa möjliga stabila glukosnivå med hjälp av insulinbehandling med insulinpennor eller insulinpump. Vid typ 1 diabetes är frekventa glukosmätningar varje dygn en nödvändig förutsättning för att styra insulinbehandlingen och uppnå god glukoskontroll och utgör en säkerhetsåtgärd för att undvika allvarlig hypoglykemi” skriver Sveriges Kommuner och Landsting i Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM. Av häftet framgår att knappt 20% av vuxna med typ 1 diabetes har insulinpump i Blekinge, vilket är näst sämst i i landet.

När upphandlingen av insulinpumpar och system för kontinuerlig glukosmätning blev klar i maj i år, sparade Lt Blekinge 1 miljon kronor per år för dessa artiklar! Användandet av CGM och FGM innebär att färre teststickor går åt, men blir kanske synligt i en annan budget! Den ökade effekten av egenvård, kontroll och trygghet som de kontinuerliga systemen för med sig, är att vissa kan glesa ut sina läkarbesök – vilket också är en besparing.

Det finns en svensk rapport med statistik kring kostnader för diabetes. 70% går till diabeteskomplikationer. 25% för behandling av hjärt- och kärl läkemedel. Ca 5% utgörs av diabetesläkemedel. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är diabeteskomplikationer som dialys, amputationer, ögonskador, hjärtkirurgi etc. som kostar – för individen och för samhället.

Vi inom diabetesrörelsen i Blekinge är oroliga för konsekvenserna av landstingets sparkrav. Unga med diabetes är frustrerade över att de nekats få kontinuerlig blodsockermätare. Det landstinget skulle spara i ena änden kommer att kosta landstinget betydligt mer i den andra änden. För att inte tala om vad det skulle kosta och belasta personer med diabetes.

Beslutsfattare, var inte dumsnåla! Låt barn och vuxna med diabetes som behöver modern teknik få det! Det vinner alla på! Har vi råd med detta?

Blekinge Diabetesförening
Miriam Mattsson
ordförande