Tidningen Diabetesnytt Blekinge kommer ut med 4 nummer per år. Den ingår i alla medlemskap utom för stödmedlem.

Annonser kan införas mot en mindre annonskostnad. För mer information och priser, kontakta kontakt@diabetesblekinge.se eller ring 073-800 71 21

Material till tidningen tas tacksamt emot, men redaktionen förbehåller sig rätten att refusera eller korta ner.

Tidningen innehåller normalt 16 sidor. Exemplet till höger visar de första 4 sidorna.