Vi kan inte vänta på komplikationerna vid typ 2-diabetes

Thomas Magnusson, ordförande Diabetes Sverige
När man lever med en livslång sjukdom som diabetes är det viktigt att man får rätt förutsättningar för att kunna hantera sin vardag utifrån sina individuella behov. Jag behöver få hjälp med att lära mig att tyda mina värden, att räkna kolhydrater och att läsa av blodsockret för att veta hur och när jag ska agera. Jag behöver ta eget ansvar för min behandling och för att kunna göra det behöver jag kunskap och stöd från vården. Vi i Diabetes Sverige vill se en vård på lika villkor där den som lever med diabetes får tillgång till det stöd och den behandling de behöver och har rätt till. Så ser det inte ut idag!

Nationella riktlinjer efterföljs inte

Jag kan inte lita på att jag får den rätta vården på min vårdcentral när jag behöver den. Jag vet inte ens om det finns en diabetessjuksköterska eller om personalen är u

 

ppdaterad inom nya läkemedel och teknik. Bor jag i fel del av landet minskar dessutom mina chanser att få tillgång till effektiva diabetesläkemedel.

Det finns nationella riktlinjer för diabetes från Socialstyrelsen, men de är inte uppdaterade sedan 2018, och det är inte alla som behandlas i enlighet med dessa.Vid typ 2-diabetes, som utgör drygt 90 procent av all diabetes, försämras funktionen av invärtes organ om behandlingen inte är tillräckligt bra. Det i sin tur ökar risken för komplikationer, som exempelvis hjärtinfarkt och stroke men även skador på njuren, ögon och fötter. Krasst kan man säga, att vi vet att patienter som är för dålig behandlade inom fem eller tio år sannolikt kommer få en stroke eller hjärtinfarkt om inget görs.

Nytt måldokument från diabetesläkarna

Diabetesläkarna gör vad de kan och har precis kommit ut med en uppdaterad version av sitt ”Måldokument för behandling” och där kan läkare och sköterskor, framför allt på vårdcentralerna, se hur de ska behandla och vad målet med behandling är. Läs gärna dokumentet så ser du vad du bör få för vård.

I måldokumentet slår man fast att 80 procent av alla vuxna upp till 75 år som får en typ 2-diabetes diagnos ska ha ett värde på sitt långtidsblodsocker (HbA1c) 48 mmol/mol inom max två år efter diagnos. I den senaste årsrapporten från Nationella Diabetesregistret kan man se att ingen region klarar målet. Bäst till ligger Stockholm där 68 procent når målet, sämst är det i Norrbotten där 50 procent når målet.

Det finns även moderna diabetesläkemedel som är etablerade och visar väldigt bra resultat tillsammans med annan diabetesbehandling. Tyvärr förskrivs dessa inte alls eller sätts in för sent. Av patienter med typ 2 diabetes kan vi se att 30 procent har haft en hjärtkärlhändelse. Det är då dessa läkemedel ger bäst effekt.

Win-win situation

Vid välbehandlad typ 2-diabetes kan många allvarliga komplikationer undvikas. Om vi kan hitta den som är riskzon tidigt blir det en win-win situation. En bättre livskvalitet för den med diabetes, ett värde som inte kan mätas i pengar, och minskade kostnader för vården då dessa komplikationer slukar cirka 70 procent av budgeten inom diabetesvården idag.

Vi måste se till att vi får den bästa, individuella behandling som finns enligt senaste forskningen.
Att vänta tills komplikationerna kommer, är inte acceptabelt.

För att öka kunskapen om diabetes och dess konsekvenser pratar vi i Diabetes Sverige med beslutsfattare och opinionsledare runt om i landet. Vi engagerar oss och lägger oss i beslut som fattas i politiken. Vi ger oss inte förrän vi har en jämlik diabetesvård!

Om Diabetes Sverige:

Vi är en organisation för personer med diabetes och deras anhöriga. Vi finns för dig när du behöver råd, stöd och en trygg vän i vardagen när frågorna hopar sig. Vårt mål är en diabetesvård på lika villkor där alla får tillgång till den vård de behöver och har rätt till. Engagera dig du också!
Läs mer om oss här