VI SÖKER DIG SOM REGELBUNDET LÄSER DIN JOURNAL VIA INTERNET!

Fler deltagare till diabetesstudie i höst efterfrågas, vänligen se informationsbrev nedan.

Vi heter Ellinor Altenius och Maria Gustafsson. Vi studerar sista terminen på distriktssköterskeprogrammet på Blekinge tekniska högskola. Vi kommer under hösten att skriva vår magisteruppsats vars syfte är att beskriva hur personer med diabetes upplever det att läsa sin egen journal via Internet. Studien kommer att genomföras utifrån enskilda personliga intervjuer.
Internet används i stor utsträckning för många som en viktig källa till hälsoinformation. Genom 1177-vårdguidens e-tjänster kan man idag ta del av och läsa sin egen journal via Internet, om man är över 18 år. Vi vill genom vår intervjustudie få en fördjupad förståelse för hur personer med diabetes upplever det att läsa sin journal via Internet.
Just du tillfrågas för att du har diabetes och läser din journal via Internet före och efter mottagningsbesök. Det är frivilligt att delta i denna studie och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt, så att innehållet inte kan härledas till enskilda personer. Inga uppgifter kommer publiceras som kan spåras till informanternas identitet. Ljudfiler och intervjuer kommer att hållas åtskilda och inlåsta och förstöras efter att examensarbetet är klart. Studien kommer publiceras i Diva där godkända uppsatser publiceras. Vid publicering kommer inte enskilda individer att kunna identifieras. Intervjun kommer att spelas in under augusti månad och ta cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att genomförs i ett avskilt rum efter överenskommelse.
Vi hoppas att just du vill delta i vår studie. Om du är intresserad av att delta går det bra att lämna ditt godkännande, namn och telefonnummer via mail, tiden förlängd tills vidare, då vi behöver säkerställa vårt deltagarantal inför hösten.

Vid frågor kontakta oss gärna.


 

Student                                                                          Student

Ellinor Altenius                                                             Maria Gustafsson

elal16@student.bth.se                                                magm16@student.bth.se

0708-436525                                                                 0704-558060