Sommarens barndiabetesläger på Aspan i Ronneby den 23-25/7 för åldersgruppen 7-9 år och den 26-28/7 för åldersgruppen 10-12 år.
Lägren är ett samarrangemang mellan Lions Club, Barndiabetesmammorna och Blekinge Diabetesförening.
Båda lägren är fulltecknade men det går att sätta upp sig på väntelista.

Läs mer och anmäl på www.diabetesmammorna.se