Förutom årsmötesförhandlingar blir det två föreläsningar; en om insulinpumpar och en om demenssjukdomar. Tid finns även reserverad för diskussion om föreningens framtid!

Inbjudan årsmöte 2023 – Google Dokument