Tidningen DiabetsNytt ingår med 4 nr per år.

Tidningen Diabetsnytt ingår i medlemskap med 4 nr per år.

Enskild medlem kan du bli om du har diabetes, arbetar professionellt eller har anhörig med diabetes eller i övrigt har intresse för diabetesfrågorna. Avgiften är 250 kr/år.
Familjemedlemskap innefattar alla intresserade i familjen som bor på samma adress. Avgiften är 350 kr/år.
Stödmedlem kan vem som helst bli för 100 kr/år.

Stadgar för Diabetes Blekinge


– Tidningen Diabetesnytt Blekinge (4 nr/år) ingår i medlemskapet (utom stödmedlem).


Du kan välja till tidningen Leva med diabetes (5 nr/år och ges ut av Storstockholms Diabetesförbund) för det rabatterade priset 75 kr/år.

Enklast anmäler du dig genom att fylla i detta formulär.
Föreningens policy för behandling av personuppgifter kan du läsa här.

Glöm inte att klicka på skicka-knappen, längst ner.

Mobil och/eller fast telefon
ååmmdd-xxxx
Om du valt familjemedlemskap, v g ange familjemedlemmars namn och födelsedag under övriga upplysningar.
Tidningen ges ut 5 ggr/år av Storstockholms Diabetesförening. Varje nummer har ca 32 sidor och skickas till din adress som posttidning
V g ange familjemedlemmars namn och födelsdag om du önskar familjemedlemsskap. Om någon av familjemedlemmarna har diabetes kan du ange det.
Se vidare under föreningens policies på hemsidan.