Kosten har stor betydelse för alla med diabetes, men forskningen på detta område är bristfällig.
Blekinge Diabetesförening anslår 10.000 kr till ett av fondens forskningsprojekt. Läs mer.